تمام


خاموش می نویسم

نویسنده زنده است.
وبلاگ هایتان را دنبال می کند.
همیشه وبلاگ هایتان را می خواند.
گاهی در وبلاگ هایتان کامنت می گذارد.
اما دیگر اینجا دنبالش نگردید. :)

---------
پست خاموش یکم:
پست می ذارم. توی وبلاگ نه، توی یه دفتر سررسید.
میرسه اون روزی که با خودم کنار بیام و دوباره اینجا بنویسم. یه روزی، شاید یعنی چند ماه بعد.
Designed By Erfan Powered by Bayan